กลับหน้าหลัก 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

embarassed ห้างมาร์คโฟร์ จ.แพร่ embarassed

 

  

embarassed ห้างท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก embarassed

 

  

embarassed ร้าน ชนิสธา แม่และเด็ก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

  

embarassed งานคุณปรีชา อ.เชียงกาน จ.น่าน embarassed 

 

  

embarassed ร้านเครื่องดื่มคุณนิภาพร บ้านแซว embarassed 

 

  

embarassed ร้านนันทวรรณของฝาก จ.เชียงราย embarassed 

 

  

embarassed ร้านพานเทคนิค จ.เชียงราย embarassed 

 

 

 

embarassed ธนพิริยะสาขาเชียงคำ จ.พะเยา embarassed 

 

 

embarassed ร้านกาแฟนายก้อง อ.แม่จัน จ.เชียงราย embarassed 

 

 

embarassed ร้านเครื่องสำอางคุณเจี๊ยบ จ.กาญจนบุรี embarassed 

 

 

embarassed ร้านเครื่องเขียนคุณเกตุแก้ว สปป.ลาว embarassed 

 

 

embarassed ร้านเมืองใหม่การแว่น ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

embarassed ร้านถูกใจมินิมาร์ท อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

embarassed โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย embarassed 

 

 

embarassed ร้าน วาเลนไทน์ช็อป อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

embarassed ร้าน สงวนไทยโอสถ อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

embarassed ร้าน 7-Gold คุณรัตนาภรณ์ ท่าขี้เหล็ก embarassed 

 

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณ ดวงแก้ว อ.ริม จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

embarassed บริษัทไฮวิว เชียงราย จำกัด embarassed 

 

 

embarassed ร้านทองคุณน้อย สปป.ลาว embarassed 

 

 

embarassed ณัฐธิดาพาณิชย์ คุณดา อ.ลี้ จ.ลำพูน embarassed 

 

 

embarassed "Country Mart" คุณก็อบ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

embarassed คลีนิคหมอ จิรวัฒน์ อ.เมือง จ.แพร่ embarassed 

 

 

embarassed ร้าน บิวตี้ คุณจเด็ด อ.เมือง จ.พะเยา embarassed 

 

 

embarassed ร้าน มาร์คโฟร์ ซุปเปอร์มาเก็ต อ.เมือง จ.แพร่ embarassed 

 

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณเอก อ.จุน จ.พะเยา embarassed 

 

 

embarassed ร้านขายยา Smile Healthcare มหาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

embarassed ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮงล้งมินิมาร์ท จ.ตาก embarassed 

 

 

embarassed ร้าน มินิมาร์ทคุณ ทศพล อ.แม่จัน จ.เชียงราย embarassed 

 

 

embarassed ร้าน TM Minimarat คุณหมี่ ท่าขี้เหล็ก embarassed 

 

 

embarassed ร้านขายของฝากภัทราวดี เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย embarassed 

 

 

embarassed ร้านโชคทวี อ.เมือง จ.พะเยา embarassed 

 

 

embarassed ร้านเครื่องสำอางคุณเจี๊ยบ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

embarassed ร้านอันธิกา เพ็ทช็อป อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

 

embarassed ร้านเครื่องสำอาง คุณปุ้ม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ embarassed 

 

  

 

 

embarassed ห้างนราพาณิชย์ อ.เมือง จ.น่าน embarassed 

 

  

 

embarassed ร้านยาคุณแป้ง ห้าแยก อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

embarassed ร้าน Feed Shop เด่นห้า อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

  

 

embarassed ห้างหุ้นส่วนบุญศิริ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

  

 

 

embarassed ร้านมินิมาร์ทคุณติ๊ก อ.เมือง จ.สุโขทัย embarassed 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ทแสงดี อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา embarassed 

 

  

 

embarassed ร้านอาหารเอกโอชา จ.เชียงราย embarassed 

 

  

 

embarassed ร้านพี่น้อง มินิมาร์ท คุณวรรณเพ็ญ จ.เชียงราย embarassed 

 

  

 

embarassed บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด embarassed 

 

  

 

 

embarassed ธนพิริยะท่าวังทอง จ.พะเยา embarassed 

 

  

 

embarassed ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า คุณอภัสรา อ.เมืองจ.พิจิตร embarassed 

 

  

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านอุปกรณ์ทำเล็บคุณก้อย อ.เมืองจ.เชียงใหม่ embarassed 

 

  

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเครื่องเขียนเชียงใหม่มานะพาณิชย์ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ embarassed 

 

  

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณส่วยสิ่ง ท่าขี้เหล็ก embarassed 

 

  

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านมีนนี่ คอสเมติกส์ คุณหล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

  

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านพงษ์เภสัช & คอสเมติกส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

  

 

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเครื่องสำอางค์ คุณชนัน จ.ราชบุรี embarassed 

 

  

 

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้าน "CENTUS Wine & Spirits" คุณต้า ท่าขี้เหล็ก embarassed 

 

  

 

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเครื่องสำอางค์คุณหล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

  

 

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านทองคุณสมคิด สปป.ลาว embarassed 

 

  

 

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านมินิมาร์ทคุณเครือวัลย์ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย embarassed 

 

  

 

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านยาคุณภัคชญภรณ์ อ.เมือง  จ.ลำปาง embarassed 

 

  

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ธนพิริยะโฮลเซลล์ อ.เมือง  จ.เชียงราย embarassed 

 

  

 

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเครื่องเขียนคุณสาธิต อ.ภูซาง จ.พะเยา embarassed 

 

 

  

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเครื่องปรับอากาศ คุณสายัญ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านขายของฝาก คุณเกียรติชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

  

 

 

  

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านยาและเครื่องสำอาง คุณพงษ์ดนัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

  

  

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านอุปกรณ์มือถือ คุณเก่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

 

      

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเครื่องสำอางค์เปรียว อ.เมือง จ.พิษณุโลกembarassed 

 

 

  

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านทอง คุณวิภาพร  สปป.ลาว embarassed 

 

 

  

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านนครพิงค์ออโตเมชั่น อ.เมือง  จ.เชียงใหม่embarassed 

 

 

  

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ธนาคารลาว คุณนาง  สปป.ลาว embarassed 

 

 

  

 

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านโทรศัพท์ คุณต๋อง  อ.เเม่แตง  จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเเว่นตา คุณพงษ์เดช  อ.เมือง  จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านไฟเบอร์โลตัส  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา embarassed 

 

 

  

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเทพวัลย์เครื่องเขียน  อ.เมือง  จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านขายของฝาก คุณมุก  อ.เมือง  จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเบอเกอร์รี่ คุณดิว  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง embarassed 

 

 

  

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเครื่องสำอาง คุณเมย์ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed สำนักงานสาธารณสุข  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเครื่องสำอาง  คุณติ๋ว อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต  คุณประนอม  จ.นครสวรรค์ embarassed 

 

 

  

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed ร้านเบอร์เกอรี่  คุณตา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์embarassed 

 

 

  

 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2560

 

embarassed สำนักงานอำเภอเมืองเชียงราย สาขาบิ๊กซี embarassed 

 

 

  

 

 

embarassed สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายชุดชั้นใน คุณลักษณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้าน "พิงค์ พิงค์" อ.แม่สาย จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

กลับหน้าหลัก 

กลับหน้าหลัก 


  

 

                    

 

 

 

 กลับหน้าหลัก