กลับหน้าหลัก 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2559

 

embarassed คลังเก็บสินค้าพิริยะ สาขาโฮเซลล์ อ.แม่สาย จ.เชียงรายembarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์ คุณวิไล อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณเจียว อ.เมือง จ.พะเยา embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องอุปกรณ์ไอที/กล้อง คุณอภิเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณเสาวลักษณ์ อ.ภูซาง จ.พะเยา embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน-อุปกรณ์การเรียน หจก.เชียงใหม่มานะพานิช อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณทศพล อ.แม่จัน จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านยาและเวชภัณฑ์  คุณทิพวรรณ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าคุณบอม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์ คุณบี อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า คุณออ อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ทคุณซี อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า คุณหลุยส์ สปป.ลาว embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ทคุณฝ้าย อ.เมือง จ.ลำปาง embarassed 

 

 

  

 

embarassed ตกแต่งภายใน รพ.แพร่ อ.เมือง จ.แพร่ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ตกแต่งภายในสำนักงาน บ. ไอเอส รีเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์&คอสเมติค คุณนวน สปป.ลาว embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ร้านชาอินทนน อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านค้าชุมชนบ้านหัวฝาย อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณพรวิลัย สปป.ลาว embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายมือถือ อุปกรณ์ไอที คุณรัตน์ อ.เมือง จ.ลำปาง embarassed 

 

 

  

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง ร้านป่ารวกวัสดุ อ.แม่จัน จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณศักดิ์ดา อ.พาน จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ร้านแอปเปิ้ลโมบายช็อฟ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  embarassed 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณเต้ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  embarassed 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท ร้านประสิทธิการค้า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณกิตติกา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา embarassed 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน คุณดารุณี หลวงน้ำทา สปป.ลาว  embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์ ร้านกีต้าคอสเมติค อ.เมือง จ.พะเยา embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า คุณรุ่งทิวา อ.เมือง จ.พิษณุโลก embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์ คุณกัญญารัตน์ อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร ร้านแหม่มโมบาย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ embarassed 

 

 

  

 

embarassed บิ้วอินตกแต่งภายใน The White House Resort อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed บิ้วอินตกแต่งภายใน คุณปุ๋ย สปป.ลาว embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายแว่นตา ร้านพะเยาการแว่น อ.เมือง จ.พะเยา embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ผิว&สปา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์&คอสเมติค อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอที มือถือ คุณนิ่ม อ.นาน้อย จ.น่าน embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายแว่นตา ทรูแคร์ สาขาท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนพิริยะ สาขาบ้านใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ทคุณเพชร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายแว่นตา สมาร์ทวิชั่นอายส์ อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

embarassed ร้านจำหน่ายแว่นตา วีเอพลัส อ.แม่ลาว จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ซ.ซีเมนต์บล็อก อ.ปง จ.พะเยา embarassed 

 

 

  

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณสุวรรณา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง embarassed 

 

 

  

embarassed ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไอที คุณนิ่ม อ.นาน้อย จ.น่าน embarassed 

 

 

  

 

embarassed สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย เขต4 อ.เทิง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ตกแต่งภายในสำนักงาน ไปรษณีย์ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายแว่นตา ร้าน V.A. VISION คุณอนาวิน อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม  คุณแป๋ว ต้นผึ้ง สปป.ลาว embarassed 

 

 

  

 

embarassed ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม PM SWEETDREAM คุณเพชร หลวงน้ำทา สปป.ลาว embarassed 

 

 

  

embarassed ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก คุณสมบัติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่embarassed 

 

 

  

embarassed ร้านมินิมาร์ทคุณปิยะวรรณ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ทคุณศักดิ์ดา อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า บ.ไอเอส รีเทล จำกัด embarassed 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านมินิมาร์ทคุณอาม่า ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ embarassed 

 

 

  

 

embarassed มินิมาร์ทคุณศักดิ์ดา อ.จุน จ.พะเยา embarassed 

 

 

  

 

embarassed มินิมาร์ทสหกรณ์ชุมชนกรอกชุม อ.เมือง จ.ลำปาง embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ของฝากที่ระลึก คุณพริ้ม ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์ & คอสเมติค คุณติ๋ว อ.เมือง จ. เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์ & คอสเมติค คุณโอ๋ อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณพรศิริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา ร้านMERCY คุณป๊อก สปป.ลาว embarassed 

 

  

 

embarassed บิ้วอินตกแต่งสำนักงาน คุณเฟิร์น อ.เมือง จ. เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

 

embarassed คลังจำหน่ายสินค้า บิวตี้&คอสเมติค บ.ดาราคอสเมติค อ.เมือง จ. เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

embarassed ศูนย์สรรพสินค้าวีสไมล์ จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed 

 

 

  

embarassed ร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ คุณจ๊อก สปป.ลาว embarassed 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายอาหาร คุณจิต แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว embarassed

 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า คุณแบ้งค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์&คอสเมติค ร้านมาวิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก คุณหมิง อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายกาแฟ&เบเกอรี่ ร้านจอมพล อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed บ.ฌาณไลฟ์แคร์ ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายของฝาก คุณอาฟ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ตกแต่งภายใน - บิ้วอินตกแต่งบ้าน คุณมนัญญา อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ คุณยา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านค้าชุมชน คุณศักดิ์ดา อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านค้าชุมชน คุณศักดิ์ดา อ.พาน จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ บ.วันรัตหน่ำเซียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassedร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน Saimese cafe อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเพชร&พลอย คุณปุ๋ย สปป.ลาว embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายอะไหล่-อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ร้านสบายดียานยนต์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ คุณอ้อม อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ซุปเปอร์มาร์เก็ต หจก.พิริยะ จำกัด สาขาแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านขายส่งสินค้าราคาถูก ร้านซุปเปอร์ถูก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายมือถือ อุปกรณ์ไอทีคุณอ๊อด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

embarassed ศูนย์จำหน่ายสินค้า Dutyfree อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed มินิมาร์ทสหกรณ์โรงเรียนรังษีวิทยา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณติ๊ก อ.พยาเม็งราย จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไอทีคุณขวัญ อ.เวียงสา จ.น่าน embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายของฝาก นิมาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ คุณจิ๊บ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายกิ๊ฟช็อฟ-กระเป๋าแฟชั่น คุณพิเชษฐ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ร้านวัชระชัยเภสัช อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจอยบิวตี้ จำหน่ายเครื่องสำอางค์&คอสเมติค คุณจอย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed  ร้าน ORIFLAME จำหน่ายเครื่องสำอางค์&คอสเมติค คุณมิ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณบูม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย embarassed

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายของใช้ กิ๊ฟช็อฟ คุณเปิ้ล อ.เมือง จ.แพร่ embarassed

 

 

  

 

embarassedร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์&คอสเมติค คุณโอปอ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassedศูนย์จำหน่ายของใช้แม่และเด็ก I.S. BABY SHOP สาขาหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

 embarassedร้านจำหน่ายของฝาก หจก.กิจเสรีปิโตรเลียม อ.เมือง จ.ลำปาง embarassed

 

 

 

  

 

 embarassedร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ คุณเอก อ.เชียงคำ จ.พะเยา embarassed

 

 

 

  

 

 embarassedร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอที คุณศุภชัย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

 embarassedร้านจำหน่ายของฝาก คุณไพโรจน์ตลาดไนท์บาร์ซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

 embarassedร้านมินิมาร์ทคุณอ้อน อ.แม่จัน จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

 

 

 embarassedร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง หจก.ทรายทอง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา embarassed

 

 

 

  

 

 

 embarassedร้านจำหน่ายเครื่องเขียน คุณอุทัย อ.แม่สาย จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

 embarassedซุปเปอร์มาร์เก็ต หจก.ธนพิริยะ จำกัด สาขาเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ คุณหนิง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายรองเท้าแฟชั่น คุณบอม อ.เมือง จ.พิษณุโลก embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณชูชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอที โฟนคอม อ.เมือง จ.ลำปาง embarassed

 

 

 

  

 

 

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณปิยราช อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย embarassed

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์ ร้านหน้ามอบิวตี้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณแวว อ.เมือง จ.ลำปาง embarassed

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ดาวประเสริฐเภสัช อ.เชียงม่วน จ.พะเยา embarassed

 

 

  

 

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร ดวงพรการเกษตร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย embarassed

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์คุณอ้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

  

 

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร ร้านตึกเหลืองบางเกษตร อ.เมือง จ.เชีียงราย embarassed

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและของตกแต่งบ้าน LT HOME&LIGHTING อ.เชียงของ จ.เชีียงราย embarassed

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณวัฒน์ เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชีียงราย embarassed

 

 

  

 

embarassed ศูนย์จำหน่ายเครื่องสำอางค์ DARA COSMETIC ตลาดมารินพลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ศูนย์ส่งเสริมความงาม MADUZA CLINIC อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเบเกอร์รี่  คุณกิตติ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร embarassed

 

 

 

  

 

 

embarassed ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูป ร้านหมูสวัสดี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายมือถือ-อุปกรณ์ไอที คุณจิตอารีย์ อ.เถิน จ.ลำปาง embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายแว่นตา ทรูแคร์หน้ามฟล. อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เดอะฟันนี่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายสินค้าจิปาถะ ร้านสบาย สบายเจแปน อ.แม่สาย จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า วันนาการไฟฟ้า อ.เมือง จ.พะเยา embarassed

 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอร์รี่ เจ้แดง อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ไอที คุณสามารถ อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า หจก.ทรานฟอร์มเมอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

 embarassed ร้านจำหน่ายของฝาก คุณเจี๊ยบไนท์บาร์ซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

กลับหน้าหลัก 

กลับหน้าหลัก 


  

 

                    

 

 

 

 กลับหน้าหลัก